top of page

Skupina za podporo pri čustvenem zdravljenju za starše

Skupina je namenjena podpori staršem pri uravnovešanju čustev, misli ter duha, da bi družinsko življenje lahko postalo lahkotnejše in pot do posameznikovega notranjega miru lažja.

Za starševstvo ni hitrih, enostavnih odgovorov niti receptov, toda verjamem, da starši večinoma posedujemo prav tiste sposobnosti, ki so potrebne za to, da smo dobri starši – ko bi jih le znali odkriti!
(iz knjige Barbare Coloroso Otroci so tega vredni)

Starši si v skupini nudimo medsebojno čustveno pomoč

Starši si v skupini nudimo medsebojno čustveno pomoč in podporo na poti do notranjega miru, čustvenega osvobajanja, osebnostne in duhovne rasti ter rasti posameznikove družine. Osrednja tema so čustva, odnos do sebe, medsebojni odnosi v družini, partnerski odnos ali kateri koli drugi odnosi, ki vplivajo na posameznika kot njegovo družino. 

 

Posameznik v prijetnem, varnem in podpornem okolju lahko izraža svojo zgodbo, svoja čustva, svojo resnico, vrednote, potrebe in pričakovanja na sebi lasten način. Skupina podpira, ne obsoja, umirja misli, čustva ter duha. Posameznika sliši in vidi.

 

Pri mnogih je pogovor že sam po sebi osvobajajoč. Občutek zaupanja v posamezniku sprosti val energije, ki zmanjšuje napetost, umirja čustveno bolečino in vrača vero vase, v druge ter življenje nasploh. 

 

S procesom prepoznavanja in s tem čustvenega zdravljenja ter osvobajanja se sprosti vzdušje, kar pozitivno vpliva na vse družinske člane. Družina, kjer je vzdušje prijetno in manj napeto, krepi vsakega od družinskih članov... lažje bodo uspevali v življenju... in ko se stvari v družini izboljšajo, se izboljšujejo tudi v družbi.

 

Skupina podpira in ustvarja varno, sprejemajoče in spoštljivo okolje, v katerem posameznik ob ustrezni podpori lahko izrazi svojo stisko, deli svojo zgodbo...  Vsak starš bo imel zagotovljen čas in pozornost. Skupino bom vodila Maja Škvarč, ki vas bom v zadnjem delu srečanja podprla z metodo Reiki. 

 

Reiki je po vsem svetu uveljavljena tehnika naravnega zdravljenja s polaganjem rok ali posredovanjem energijske podpore na daljavo. Je preprosta tehnika, ki spodbuja zdravilne procese na vseh nivojih in poteka ravno tam, kjer so težave in kjer posameznik potrebuje podporo. S pomočjo življenjske, zdravilne energije se sproščajo ovire, razrešujejo konflikti, poteka samospoznavanje, sprejemanje in odpuščanje ter se spodbuja (samo)zaupanje in zdravi samopodoba. Posameznik zmore vedno bolj razumeti sebe, druge in življenje nasploh. 

Skupina podpira starše:

 • ki želijo čustveno podporo na poti razumevanja sebe in odkrivanja svoje izvirnosti,

 • ki želijo okrepiti vero in zaupanje vase,

 • ki želijo slediti svojem notranjem glasu, intuiciji pri reševanju problemov,

 • ki želijo prepoznati lastna prepričanja, ki jih omejujejo,

 • ki želijo prepoznati togost lastnega razmišljanja, odpraviti destruktivne vzorce ter znati obvladovati sebe,

 • ki želijo lahkotnejše družinsko življenje,

 • ki želijo znati poskrbeti zase in za druge v pravem pomenu besede,

 • ki želijo zaživeti v občutku, da so vredni že samo zaradi tega, kar so,

 • ki želijo začutiti ljubezen do sebe,

 • ki želijo podporo pri razumevanju otrokovih in svojih potreb,

 • ki želijo podporo pri razumevanju otrokovih in svojih čustev,

 • ki želijo ob raziskovanju lastne osebnosti najti svojo pristnost in jo zaživeti,

 • ki želijo slediti in prejemati podporo pri starševstvu in vzgoji, katerih temelj sloni na dostojanstvu in dragocenosti otroka,

 • ki si želijo sočutne in povezovalne odnose,

 • ki želijo ohranjati zdravo povezanost s svojim otrokom, 

 • ki želijo sebe in svojega otroka podpirati pri odkrivanju potencialov in spodbujati radovednost, kreativnost ter notranjo motivacijo,

 • ki želijo svoje otroke videti in slišati kot tudi želijo biti sami slišani in videni,

 • ki se želijo znebiti občutkov krivde tako glede vzgoje kot v medsebojnih odnosih nasploh,

 • ki želijo iz lastnih dvomov priti v svojo moč,

 • ki želijo spodbujati otroka, da živi sebe in iz sebe, sledi svoji pravi naravi in edinstvenosti,

 • ki so prepoznali, da potrebujejo pomoč,

 • ki želijo pozdraviti svoja čustva, odnos do sebe, odnos do najbližjih,

 • ki želijo imeti zdrave in ljubeče medsebojne odnose v družini,

 • ki želijo na pristen in ljubeč način iskati rešitve v dobrobit vseh družinskih članov in družine kot celote,

 • ki verjamejo, da se skoraj vsaka napaka da popraviti,

 • ki verjamejo v ljubezen,

 • ki si želijo čustveno globino in globino v medsebojnih odnosih,

 • ki si želijo uravnovesiti čustva, misli ter duha in narediti družinsko življenje lahkotnejše.

Si želite:

 • znati delovati v svoje najvišje dobro in v najvišje dobro svojega otroka, partnerja in celotne družine,

 • znati sprejemati odločitve, ki temeljijo na moči in ne na strahu ter družbeno pogojenih vzorcev,

 • delovati iz ljubezni in lastne modrosti tako do sebe kot svojih najbližjih,

 • živeti življenje na sebi lasten način, ki je spodbujajoč tako za vas kot vaše najbližje,

 • izražati se na sebi lasten način,

 • razvijati starševsko filozofijo iz globine srca, katere temelj sloni na dostojanstvu in dragocenosti otroka,

 • znati ločevati dobro od slabega,

 • da bi zmogli biti skrbni, dosledni, ljubeči, pošteni, spodbujajoči in ob vsem tem nadvse pristni,

 • da bi znali in zmogli graditi dober odnos s svojim otrokom in partnerjem ter vzdrževati pozitivno družinsko komunikacijo,

 • znebiti vzgojnih sredstev kot so nagrade in kazni, grožnje ter podkupovanja, 

 • da bi zmogli preprečevati ravnanje, ki temelji na manipulaciji in tem, da otrok zgolj uboga, in ki bi krnilo na kakršen koli način njihovo ali otrokovo dostojanstvo,

 • da bi zmogli biti pozorni, kadar ukazujete, sami pa tega, kar ukazujete, ne počnete,

 • razumeti svoja, otrokova in partnerjeva čustva, jih sprejeti ter poskrbeti za osebnostno in duhovno rast,

 • uvesti disciplino in učiti življenjsko ter zdravo in bogato življenje naprej,

 • pozdraviti občutke, da niste popolni zaradi marsikatere ponesrečene izkušnje in znati naslednjič ravnati drugače.

Zavedajmo se, da so naši otroci in mi sami vredni napora in bolečine, ki se jima ne moremo izogniti pri odstranjevanju starega in pri vzpostavljanju nove, prožne strukture v našem domu. To ni enkratna odločitev, pač pa stalna obveznost do nas samih in do naših otrok. 

(iz knjige Barbare Coloroso Otroci so tega vredni)

Mother and a Child
Pink Gradient

Potem dobrodošli pri nas...

 

Skupina za podporo pri čustvenem zdravljenju za starše trenutno ni v teku.

Povpraševanje lahko pošljete na e-naslov: maja@maja-skvarc.com.

 

Cena: 

 • 30,00 EUR / posamezno srečanje

 • 50,00 EUR / par / posamezno srečanje

 • 100,00 EUR / mesec / 4 srečanja

 • 180 EUR / par / mesec / 4 srečanja

 

Prijave so obvezne, in sicer na e-mail naslovu: maja@maja-skvarc.com.

bottom of page